فردی که با خوردن تخم دو زرده در آسمان پرواز کرد

امروز می خواهیم در مورد اتفاق خاصی که در یکی از شهر های ایران رخ داد با شما حرف بزنیم و در طی این اتفاق فردی با خوردن تخم دو زرده به پرواز درآمد پس در ادامه آراد برندینگ را یاری کنید.

قیمت تخم مرغ روز را معمولا باید از سایت هایی که در این زمینه فعالیت دارند و یا در اخبار صدا  سیما پیدا کرد پس شما نیز می توانید از این دو راه به مقصد خود برسید.

قیمت تخم مرغ آزاد نسبت به تخم مرغ دولتی گران تر می باشد البته چند وقتی است که دیگر تخم مرغ را به صورت دولتی عرضه نکرده اند و مردم نیز مجبور هستند تا آن را به صورت آزاد تهیه کنند.

قیمت تخم مرغ افغانستان در مقایسه با تخم مرغ ایران گرانتر است و این علت می تواند به عواملی مانند هزینه ی نگهداری و تغذیه مرغ دانست.